collapse collapse

מעוניין להיות חבר בפורום?


אורחינו מוזמנים להכנס לפורום ולקרוא את הרשום בו באופן חופשי. hug

הפורום מכיל גם מידע החשוף רק לחברים.

רישום וחברות בפורום מתבצעת דרך הזמנות בלבד. פנו אל אחד החברים בפורום ובקשו לקבל הזמנה להצטרף.

* דיונים כעת בפורומים

* סטטיסטיקות

  • stats סך הכל משתמשים: 183
  • stats סך הכל הודעות: 24,550
  • stats סך הכל דיונים: 3,520
  • stats סך הכל קטגוריות: 3
  • stats סך הכל פורמים: 10
  • stats הכי מחוברים: 326

ברוכים הבאים לאתר ממ”רים בישראל!

אתר ממ”רים בישראל מרכז את כל המידע הקשור בפעילות הממ”רים בישראל.

במרכזו של אתר זה, מערכת פורומים אשר מרכזת את עיקר הפעילות. אתר זה אינו קשור במועדון כלשהו ואינו מהווה או מייצג כל מועדון או התארגנות אחרת.

מה בשבוע הקרוב

אין ארועים בלוח השנה לתקופה זו.

תמונת השבוע

תמונה חסרה

חן כץ מעל העננות שמעל עמק הירדן. צילום: ניר אלפרט.

חולצת גאוות יחידה


hadash
חולצת גאוות יחידה!
בכל הגדלים, בכל הסוגים ואפילו - כובעים
לחצו כאן והזמינו עכשיו!

ועכשיו יש גם מדבקות zehirut

לפרטים, לחצו כאן.